Vyhľadávanie bytov
Počet izieb:

Cena s DPH:

Jesenský vŕšok Jesenský vŕšok Jesenský vŕšok
Magio

Kapacitné údaje

Počty jednotiek a osôb

Počet bytov: 95
Počet obchodno - kancelárskych priestorov: 10
Počet kobiek (pivníc): 98
Počet osôb – byty: 253
Počet zamestnancov – obchody: 15
Počet osôb v objekte spolu: 269

Počet parkovacích miest

Parkovanie v hromadnej garáži v suteréne 2: 32 miest
Parkovanie v hromadnej garáži v suteréne 1: 32 miest
Parkovanie v hromadnej garáži na prízemí: 28 miest
Celkový počet parkovacích miest v garáži: 92
Vonkajšie státia na teréne: 32 miest
Parkovanie celkom: 124 miest

Bytový štandard

Byt

Stavebno – technické riešenie bytov:
- obvodové steny tehla Poroterm + zateplovací systém
- priečky dvoj plášťové sadrokartónové, výplň tepelno – zvuková izolácia
- strecha – plochá s PVC fóliou, terasa fólia + dlažba
- povrchy stien a stropov - vnútorné omietky vápenné s bielou interiérovou maľbou
- balkóny - mrazuvzdorná dlažba, pokládka rovnobežne
- dvere vchodové bytové, protipožiarne
- okná - plastové šedo/biele s izolačným dvojsklom, U = 1,1 , šesť komorové

Vykurovanie:
- vykurovanie teplovodné zo spoločnej plynovej kotolne umiestnenej na 1. podzemnom podlaží
- každý byt s vlastným prietokovým meraním vykurovacieho média
- podlahové vykurovanie obývacia izba + kuchyňa a kúpeľňa
- vykurovacie telesá - panelové doskové s termostatickými hlavicami budú v ostatných častiach bytu
- všetky radiátory budú vybavené na prívode termostatickými ventilmi, rovnako i podlahové vykurovanie bude regulované priestorovým termostatom pre každú miestnosť, teda vo všetkých miestnostiach bude možná autonómna regulácia teploty s automatickým udržiavaním nastavenej teploty.

Ostatné:
- vývody sanitnej inštalácie na stojankovú batériu, napojenie kuchynského drezu
- meranie spotreby elektrickej energie pre každý byt samostatne
- rozvodná skrinka s ističmi
- rozvody elektrickej energie v zmysle platných STN noriem
- elektrická prípojka na práčku, elektrický sporák a digestor
- predpríprava trubkovaním pre pevnú telefónnu linku + 1 ks zásuvka na telefón
- predpríprava trubkovaním pre káblovú televíziu + 1x televízna zásuvka v obývacej izbe
- domáci telefón s odomykaním vstupných domových dverí
- meranie teplej a studenej vody pre každý byt samostatne
- podlahy chodieb a schodíšť – schody monolitické gressová dlažba
- okná chodbové a schodišťové - plastové s izolačným dvojsklom
- podlahy garáží a pivníc betónové
- brány garážové na diaľkové ovládanie pre každé stánie
- osobný výťah 6 ks .Výťahy idú zo suterénu 2 na 6. poschodie, t.j. 9 staníc (4ks) a z prízemia na 6.poschodie, t.j. 7 staníc (2 ks). Nosnosť výťahu 630 kg – 8 osôb.

Vybavenie bytov na šiestom poschodí naviac obsahuje nadštandartné dreveno – hliníkové okná v celom byte.

Stavba

Nosný systém, zvislé a vodorovné konštrukcie

Nosný systém je navrhnutý v priečnom smere, ako nosné železobetónové steny a zavetrovacie steny v pozdĺžnom smere, stĺpy v kombinácii s murovanými betónovými tvárnicami zovretého muriva. Stropné konštrukcie v podzemných podlažiach sú navrhnuté monolitické železobetónové stropné dosky. V nadzemných podlažiach sú navrhnuté stropné konštrukcie prefabrikované železobetónové, ktoré tvoria trámovú stropnú konštrukciu. V miestach balkónov sú navrhnuté negatívne stropné vložky s monolitickým železobetónovým stropom.

Nosná konštrukcia výťahových šácht je navrhnutá z betónových tvárnic, schodiská sú navrhnuté monolitické železobetónové.

Výplňové konštrukcie

Obvodový plášť je navrhnutý z tehly Poroterm – Profi, hrúbky 240 mm + zateplovací systém. Výplňové konštrukcie sú navrhnuté z betónových tvárnic.

Strešné konštrukcie

Strecha je navrhnutá ako plochá jednoplášťová. Tepelná izolácia z penového polystyrénu hr. 220 mm, vodotesná izolácia: PVC fólia, resp. hydroizolačné pásy z SBS modifikovaného asfaltu.

Vonkajšie fasády

Fasádu navrhovaného objektu z juhozápadnej strany tvorí raster okenných otvorov, striedaných s loggiami a balkónmi. Zo severovýchodnej strany sú to okenné otvory bez balkónov a logií. Povrchová úprava fasád typických podlaží je navrhovaná ako biela jemnozrnná omietka. V spodnej rozšírenej časti ako aj v hornej uskočenej časti bytového domu je navrhovaný drevený obklad.

Osvetlenie

Osvetlenie vnútri domu je riešené ako združené a to jednak prirodzené denné osvetlenie okennými otvormi, kombinované s umelým osvetlením žiarovkovými a bodovými svietidlami. Intenzity osvetlenia sú v súlade s požiadavkou STN 360450.

Hluk

V rámci riešenej stavby sa nebude vyskytovať zdroj hluku, ktorý by nepriaznivo vplýval na životné prostredie a vonkajšie okolie.

Pozdĺžna hmota objektu bytového domu vytvorí akustickú bariéru od relatívne frekventovanej ulice Komenského a vytvorí tak chránené tiché prostredie zeleného vnútrobloku a takisto obytných budov nachádzajúcich sa za ním. Samotná fasáda objektu bytového domu svojou bohatou členitosťou bude znižovať hlukovú záťaž okolia a nebude vytvárať efekt hlukovej steny. Pred bytovým domom bude nasadená alej vzrastlých stromov na zníženie hlukovej záťaže samotného bytového domu.

Ochrana stavby pred poveternostnými vplyvmi

Stavba bude pred poveternostnými vplyvmi chránená fasádou. Fasády budú spĺňať tepelnotechnické, vlhkostné a akustické požiadavky podľa platných STN. Fasáda bude odpovedať požiadavkám na vodnú nepriepustnosť, na ochranu pred slnečným žiarením a z hľadiska bezpečnosti.