Hypotekárne úvery

Pre jednoduchšie, dostupnejšie a čo najpohodlnejšie financovanie sme pre Vás pripravili aj financovanie prostredníctvom hypotekárnych úverov so zvýhodnenými podmienkami v nasledovných bankách:

 

VÚB banka

Ponuka pre klientov v rámci projektu

 • zvýhodnené úrokové sadzby pre klientov
 • schválenie hypotéky na základe nepodpísanej Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
 • zabezpečenie iba nehnuteľnosťou vo výstavbe, hodnota akceptovaná bankou 100 % kúpnej ceny
 • ocenenie kupovanej nehnuteľnosti zdarma - vykonané bankou
 • mimoriadne splátky vo výške 20% z výšky úveru bez poplatku
 • možnosť predčasného splatenia úveru bez poplatku k ultimu fixácie
 • hypotekárne úvery menách SKK alebo EUR
 • možnosť schválenia úveru do 48 hodín
 • mobilní hypotekárni poradcovia kedykoľvek k dispozícii

 

Volksbank Slovensko

Ponuka pre klientov v rámci projektu

 • zľava z úrokovej sadzby pre hypotekárne úvery a úvery na prefinancovanie bývania v rámci projektu - 0,5 % z výslednej úrokovej sadzby
 • jednotný poplatok za posúdenie a spracovanie žiadosti o úver vo výške 0,4 %,
 • možnosť získať úver až do výšky 100 % hodnoty zakladanej nehnuteľnosti,
 • bezplatné ocenenie zakladaných nehnuteľností interným ocenením bankou,
 • možnosť zrýchleného čerpania úveru na základe plomby vyznačenej na liste vlastníctva (Hypotekárny úver, Úver na prefinancovanie bývania),
 • bezplatné vystavenie úverového „Dekrétu“ s platnosťou 6 týždňov odo dňa jeho vystavenia obchodným miestom,
 • bez potreby predkladania znaleckého posudku,
 • možnosť odložiť splácanie istiny až do úplného vyčerpania úveru,
 • znižovanie dlhu podľa aktuálnej finančnej situácie – možnosť bezplatných mimoriadnych ročných splátok vo výške maximálne 20 % istiny,
 • anuitné splácanie úveru, splátky sú mesačne k 10., 15., alebo 20. dňu v mesiaci, podľa potrieb klienta,
 • možnosť výhodného poistenia zostatku úveru, resp. možnosť poistenia splátok úveru (poistenie pre prípad smrti, trvalej invalidity),
 • poistenie nehnuteľnosti vo VICTORIA VOLKSBANKEN Poisťovni, a. s.,
 • vybavenie klienta z jedného miesta, kvalitné poradenstvo, individuálny prístup ku klientovi